Bezpiecznik napowietrzny oświetleniowy BNO

Zastosowanie
podłączenie lamp oświetleniowych z izolowanym i nieizolowanym przewodem linii napowietrznej
Temperatura pracy

-25°C do 100°C

Indeks Oznaczenie Rodzaj wkładki Przeznaczenie Przekrój
przewodu
Opakowanie
J.30.00001 BNO 1 DII 25A linia izolowana maks.10mm2 25szt.
J.30.00002 BNO 2 DII 25A linia nieizolowana maks.10mm2 25szt.